Daniel Šak - otec a hlava celej Wallhally, certifikovaný staviteľ lezeckých ciest, tréner a inštruktor lezenia, vyštudoval prírodovedeckú fakultu na Karlovej Univerzite v Prahe. Je predsedom horolezeckého klubu Vabec a okrem lezenia sa venuje práci s mládežou a vedie detské lezecké krúžky. Je otcom troch detí.Má za sebou vylezené množstvo viac-dĺžkových ale aj športových ciest po celom svete. Liezol v Alpách, Tatrách, Dolomitoch, v Karakorame, na Madagaskare, Nórsku, a iných európskych destináciách.  Ako staviteľ lezeckých ciest sa podieľal na stavaní viacerých slovenských pohárových pretekov ako hlavný staviteľ. Taktiež sa zúčastnil ako pomocný staviteľ európskeho pohára mládeže v lezení na obtiažnosť. 

 

 

Matej Šak- nádejný mladý lezecký talent, s viacerými domácimi ale aj zahraničnými úspechmi. Majster Slovenska na obtiažnosť za rok 2022, 3.miesto Petzen-bouldering, mediznárodné preteky. Na skalách 7a,RP, 7c,TR, a 3x 7B boulder. Ambasador značky Evolve a WIld Country,  https://www.mountainbrands.cz/sk/ambasadori/sak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivana Ščensná - Vyštudovala som učiteľstvo všeobecno – vzdelávacích predmetov v odbore dejepis – občianska výchova na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity. História ma natoľko uchvátila, že som sa jej chcela venovať hlbšie, čo mi umožnilo Múzeum v Kežmarku, kde som za takmer desať rokov spracovala viacero výskumov a stála za zaujímavými výstavami, ktoré túto problematiku prezentovali. Počas mojej práce, som však aj často vypomáhala s detskými podujatiami, ktoré mi veľmi prirástli k srdcu, navrátili ma naspäť k učiteľstvu a výchove ako takej. Po tom, ako som sa druhýkrát stala mamou, rozhodla som sa naplno venovať deťom. V súvislosti s výchovou a vzdelávaním som absolvovala kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný.

Čo sa týka športu, od detstva som k nemu mala pozitívny vzťah, vyskúšala si množstvo rôznych druhov od aerobiku, cez zumbu, jumping, pilates či kruhový tréning. Najviac ma však baví, beh, ktorému sa venujem už dlhodobo, niekoľko rokov.