Dňa 30.6 na záver školského roku sa vo Wallhalle uskutočnia detské lezecké preteky v boulderingu v kategóriach U8-U16. Pripravených bude okolo 20-25 bouldrov pre všetky kategórie. Víťazom sa stane lezec/lezkyńa s najväčším počtom vylezených bouldrov.                          Registrácia U14,U16 od 13:30-14:00., Preteky U14,U16 od 14:00-16:00. O 16:15 vyhlásenie výsledkov U14/U16.

Registrácia U8,U10,U12 od 16:00-16:30, Preteky U8,U10,U12 od 16:30-18:30. O 18:45 vyhlásenie výsledkov U8/U10/U12. Pri registrácii dostane súťažiaci papierik, kde si výsledky (zóna,top) zapisuje sám (alebo rodič). Štartovné 7 Eur.    Preteky sú vhodné pre začiatočníkov ako aj pokročilých vo veku od 6-15 rokov. Tešíme sa na vás. Váš team Wallhalla.

Kategória U8-rok narodenia 2016,2017/ Kategória U10 rok narodenia 2014,2015/ Kategória U12 rok narodenia 2012, 2013/ Kategória U14 rok narodenia 2010,2011 Kategória U16 rok narodenia 2008,2009

.